Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

niezbywalnie
22:24
8093 dd06 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:24
2703 7148 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:24

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
niezbywalnie
22:24
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:22

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:22
5504 3d7f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabylejaka bylejaka
niezbywalnie
22:21
9194 a4a8 390
Reposted frompiehus piehus viabylejaka bylejaka
niezbywalnie
22:21
niezbywalnie
22:20
5332 0a0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:20
3586 70e0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:20
0740 6aed 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:19
8409 0704 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:18
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
niezbywalnie
22:17
6369 ec75 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:17
4105 7d3b 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
22:17
2287 08c1 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:16
niezbywalnie
22:16
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:15
8906 61c1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
niezbywalnie
22:14
4000 9092 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl