Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

13:47
6242 43a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
niezbywalnie
13:46
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:46
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:46
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:40
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:40
Reposted fromredsth redsth viairmelin irmelin
13:40
2574 821c 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:40
6515 7d25 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:39
“Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.”
— Mateusz Szulc
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
13:36
7459 4986 390

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:36
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:35


Happy Mother’s Day!
niezbywalnie
13:32
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:31
niezbywalnie
13:31
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
niezbywalnie
13:31
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:31
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:30
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viairmelin irmelin
13:30
2688 3d8c 390
Reposted fromgh0re gh0re viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:30
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl