Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

niezbywalnie
18:48
9497 8a57 390
Reposted fromhivelive hivelive vialolxD lolxD
niezbywalnie
18:47
4451 81f7 390
niezbywalnie
18:47
4622 508d 390

June 29 2015

niezbywalnie
23:13
9801 fc0a 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:12
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:12
niezbywalnie
23:12
niezbywalnie
23:12
niezbywalnie
23:12
Najpierw rezygnujesz z drobiazgów, potem z większych rzeczy, a w końcu z wszystkiego. W imię czego? Kogo?
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:11
Kto z miłości jeszcze nie umarł nie potrafi żyć.
— Brodka
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:11
3638 ba59 390
Reposted frompeper peper viafriends friends
niezbywalnie
23:10
4425 1b7c 390
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:10
niezbywalnie
23:09
Gdybyś usłyszał tysiąc razy – nie uda Ci się. To wiesz co? Rób nadal wszystko jak najlepiej potrafisz i pokaż, jak bardzo się mylili.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:09
niezbywalnie
23:09
Chyba zbyt dużo wymagam...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:08
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:08
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal. 
— Już od dawna.
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
niezbywalnie
23:08
niezbywalnie
23:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl