Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

niezbywalnie
13:30
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:29
7901 a917 390
Reposted fromsoupland soupland viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:29
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
13:29
13:29
4797 3585 390
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
13:29
9887 b85f 390
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:29
9773 f936 390
A man
niezbywalnie
13:28
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:28
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:28
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:28
2580 3407 390
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:28
6619 95fe 390
26.
niezbywalnie
13:27
4938 5bc7 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:27
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:27
8306 d1c9 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
13:27
7379 d02f 390
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:27
1066 196f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
13:27
niezbywalnie
13:27
2141 7f65 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
niezbywalnie
13:26

When you meet the right woman. She can stop the rage & pain.

Reposted fromToBier ToBier viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl